Счетоводни Услуги,Правни услуги,Консултантски услуги София,Изготвяне и реализиране на Проекти за финансиране от европейски фондове

"NITEM" осигурява широк спектър от счетоводни услуги,правни услуги,консултантски услуги,финансови услуги,бизнес консултации, за да отговори на нуждите на Вашата фирма. Изготвяне на проекти за Европейско финансиране и субсидии за развитие на малък и среден бизнес;Изготвяне на проекти за възобновяеми енергийни източници; Изготвяне и реализиране на проекти за Водни Електроцентрали;Изготвяне на проекти за къщи; Изготвяне на проекти за субсидии от Еврофондове за офис оборудване; Изготвяне на евро проекти за развитие на Хранително-Вкусовата промишленост; Изготвяне на проекти за европейско финансиране за Иновации;Регистрация на фирми; Обучение и курсове за счетоводители за добиване на професионална квалификация; Нашите услуги Ви позволяват да се концентрирате върху това, което правите най-добре. Услугите ни излизат извън традиционното счетоводство, за да включат обширен набор от консултантски услуги, които подпомагат Вашата организация. С нашия обширен набор oт бизнес услуги, ние можем да работим с клиентите във всеки аспект от техните бизнес планове. Предлагаме информация и консултации, които ще помогнат на нашите клиенти да постигнат финансовите си цели, идентифицират възможностите си за постоянен растеж и по-добри стратегии, за да се осигури тяхното бъдеще. Нашият голям опит ни дава възможност да изпълняваме поставените задачи умело и ефективно. Вашия бизнес е и наш бизнес. Ако Вие не успеете и ние няма да можем.

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги, данъчни услуги, финансови услуги, правни и консултантски услуги…

НИТЕМ осигурява за Вашата Фирма счетоводни услуги, данъчни услуги, финансови услуги, правни и консултантски услуги,които обслужват нуждите на Вашата фирма.

Счетоводни услуги София

Нашите услуги Ви позволяват да се концентрирате върху това ,което правите най-добре.

Ние не сме като всички Счетоводни къщи в София и страната– Услугите ни излизат извън традиционното счетоводство, за да включат обширен набор от консултантски  услуги, които подпомагат Вашата организация.

С нашия обширен набор oт бизнес услуги, ние можем да работим с клиентите във всеки аспект от техните бизнес планове. Предлагаме информация и консултантски услуги, които ще помогнат  на нашите клиенти да постигнат финансовите си цели, идентифицират възможностите си за постоянен растеж и по-добри стратегии, за да се осигури тяхното бъдеще.

Нашият голям опит ни дава възможност да изпълняваме поставените задачи умело и ефективно.

Вашия бизнес е и наш бизнес. Ако Вие не успеете и ние няма да можем.

Нашата Счетоводна къща предлага голям набор от услуги.Ние не сме обикновенасчетоводна кантора -предлагаме още много услуги и някои от тях са:

  • Регистрация на фирми
  • Регистрация на фирма по ДДС
  • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации
  • Финансови консултации
  • Изготвяне на проекти за възобновяеми енергийни източници
  • Изготвяне на проекти за финансиране от Европейския съюз
  • Изготвяне на проекти за фотоволтаични електроцентрали
  • Обучение за счетоводители – Програма и курсове за обучение на счетоводители и то професионално
  • Правни и Юридически консултации и услуги….
Google+